วัฒนธรรมการทำงาน

วัฒนธรรมการทำงาน

เอกเครน โลจิสติคส์ เป็นบริษัทที่มีแนวความคิดที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญกับบุคลากรในทีมงานของเราพร้อมส่งเสริม และช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทำให้เรามีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในองค์กรที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ปรับตัวและเรียนรู้จากความบกพร่อง คอยมองหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อจะก้าวข้ามและทำงานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยที่เราให้คุณค่ากับผู้ที่พร้อมสู้กับความท้าทาย ผู้ที่ชอบแก้ปัญหา และผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี พร้อมทัศนคติด้านบวกในองค์กรและชอบทำงานเป็นทีม เพื่อให้องค์กรมีรากฐานที่มั่นคง

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ในองค์กรของเรา มีงานหลากหลายแผนกและตำแหน่ง เรามีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อคุณประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จตามไปด้วย เราต้องการที่จะรับบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นทำงานในแผนกต่อไปนี้: ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายการวางแผน และ ฝ่ายปฏิบัติงาน หากคุณต้องการที่จะยกระดับการทำงานไปอีกขั้นกับบริษัทที่มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล คุณสามารถติดต่อเราได้วันนี้

ทำไมต้องเรา

ทำไมต้องเรา

เราให้ความสำคัญกับองค์กรและทุกคนในทีมงานของเรา และทำทุกวิถีทางเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ให้เป็นวัฒนธรรมที่เกื้อกูล มีโครงสร้างที่ดี และทำให้สมาชิกเพลิดเพลินไปกับการทำงานในทุกๆ วัน เมื่อคุณมาร่วมงานกับเรา คุณจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคง เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีประวัติความสำเร็จยาวนาน อีกทั้งเรายังมอบโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง เลือกงานในสายงานใหม่ และช่วยวางแผนเส้นทางอาชีพของคุณ หากคุณสามารถทำงานให้กับเราได้ เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ย่างก้าวของคุณ

  Send Your CV : hr@ekcrane.com    Call Us : (+66) 02-745-9999

  Send Your CV : hr@ekcrane.com

  Call Us : (+66) 02-745-9999

PROFESSIONAL HEAVY LIFT SOLUTION